ترجمه متون حقوقی (دکتر قاسمی )

             and even within a particular code lines may be blurred as civil infractions may give rise also to criminal consequences.

وحتی دریک قانون ویژه فعالیتهایی که به عنوان تخلفات مدنی در نظر گرفته می شوند ممکن است به نتایج جنایی منتج شوند.

Criminal law typically is enforced by the government , unlike the civil law, which may be enforced by private parties.

قانون جزا برخلاف قانون مدنی که ممکن است توسط اشخاص خصوصی اعمال شود توسط دولت اعمال می شود.

Apprehending, charging, and trying suspected an offender is regulated by the law of criminal procedure.

دستگیری،اتهام ومحاکمه ی متخلفان مظنون توسط آیین دادرسی کیفری تنظیم می شود.

 The paradigm case of a crime lise in the proof, beyond reasonable doubt, that a person is guilty of two things :

بدون شک دراینگونه پرونده های جنایی شخص ازدوجهت مجرم شناخته می شود:

i. the accused must commit an act which is deemed by society to be criminal , or "actus reus" (guilty act).

1-شخص متهم باید مرتکب عملی شود که توسط جامعه جرم درنظرگرفته می شود

که همان عمل مجرمانه یا actus reus    نام دارد .

ii. The accused must have the requisite malicious intent to do a criminal act, or " mens rea" (guilty mind)

2- شخص متهم باید شرط لازم راکه قصد مجرمانه یا همان meng rea نام دارد برای انجام عمل جنایی داشته باشد.

However for so called "strict liability" crimes , which include cases like dangerous driving, proof of "mens rea" is not necessary .

با این وجود درمورد جرایمی که جرم مطلق خوانده می شوند از جمله رانندگی پرخطروجود قصد مجرمانه لازم نیست .

 An "actus reus" is enough.

وعمل مجرمانه به تنهایی کافیست.

41

 

***********************************************

Examples of different of kinds of crime include murder , assault , fraud or  theft .

مثالهای متفاوت جرم از قبیل قتل ،تجاوز ،کلاهبرداری یا سرقت میباشند .

In exceptional circumstances   defences can exist to some crimes ,such as killing in self defence  , or pleading insanity .

در اوضاع واحوال استثنایی مدافعات میتوانند موجب برخی جرایم مثل قتل در هنگام دفاع (دفاع مشروع )یا به علت جنون شوند .

Another example is in the 19 century English case of

 R  V . Dudley and stephens , which tested a defence of "necessity".

مثال دیگردر قرن 19 دعوی R بر علیه Dudley and stephens که براثر اضطرار شخصی را خورده بودند .   

The mignotte , sailing from Southampton to  Sydney, sank . 

 

Three crew members and the cabin boy were stranded on a raft .

سه نفر از خدمه ها وپسر بچه ای که کشتی آنها بر روی آب شناور شده بودند . 

They were starving and the cabin boy was close to death .

گرسنگی آنها به حد اعلی رسید و پسر نیز در حال مرگ بود .

Driven to extreme hunger , the crew killed and ate the  cabin boy  .

 رانده شدگان به آخرین نقطه گرسنگی رسیدند ،خدمه ها پسر راکشتند و خوردند

The crew survived and were rescued , but put on trial for murder.

خدمه ها زنده ماندند ونجات پیدا کردند اما به علت قتل محاکمه شدند .

They argued it was necessary to kill the cabin boy to preserve their own  lives .

آنها استدلال نمودند به علت اضطرار(نیاز)جهت زنده ماندن خود نیاز داشتند که او را بکشند .

Lord Coleridge  , expressing immense disapproval , ruled , to persevere ones life is generally speaking a duty , but it my be the plainest and the highest duty to sacrifice it .

دادگاه علی رغم اظهارات سریع آنها حکم نمود زنده نگه داشتن خود اگر چه یک وظیفه است اما ممکن نیست که به قیمت قربانی دیگران تمام شود .

the men were sentenced to hang , but public opinion , especially among  seafarers , was outraged and over whelmingly supportive of the crew's right to preserve their own lives .

مردی محکوم به قتل شد ،اما افکار عمومی ،خصوصا درمیان دریا نوردان عصبانی خودرا فاقد قوانین حمایتی جهت زندگی شان  میدیدند .

 

  in the end the crown commuted their sentences  to six mounted their sentences to six months in jail .

در پایان حکم محکومیت آنها به 6ماه حبس تبدیل کرد .

criminal law offences are viewed as offences against not just individual victims ,but the community as well .

قانون جزا نه فقط جرایم علیه اشخاص بلکه جرایم علیه امنیت عمومی را نیز مشخص میکند .

the state , usually with the help of police , takes the lead in prosecution,

 which is why in common law countries cases are cited as "the people v…"or "r . (for rex or regina ) v… ".

    دولت معمولا به کمک پلیس  مجرمان را تحت تعقیب قرار میدهد .

 

 

 also , lay juries are often used to determine the guilt of defendants on points of fact : juries cannot change legal rules .

همینطور هیئت منصفه : هیئت منصفه نمی تواند قانون را تغییر دهد .

some developed countries still condone capital punishment for criminal activity , but the normal punishment for a crime will be imprisonment , fines , state supervision ( such as probation ) , or community service .

بعضی کشورهای توسعه یافتهاز مجازات اعدام چشم پوشی میکنند اما مجازات ساده مثل حبس ،جریمه نقدی ، اقدامات مراقبتی (از قبیل کانون اصلاح تربیتی  )یا اجتماعی

 

modern criminal law has been affected considerably by

 

42

The social sciences, especially with respect to sentencing, legal research , legislation, and rehabilitation .

قانون مجازات پیشرفته به طور نسبتا زیاد تحت تاثیرعلوم اجتماعی قرار گرفته خصوصا نسبت به حکم محکومیت ،تحقیقات قانونی ،قانونگذاری واعاده اعتبار 

 on the international field, 105 countries have signed the enabling treaty for the international criminal court, which was established to try people for crimes against humanity.

در مجامع بین المللی 105 کشور جهت تشکیل دادگاه بین المللی امضاء نمودند که ثابت میکند علاقه مردم به  مبارزه با جرایم علیه بشریت را

2. Crime:

Crime is the breach of a rule or law for which a punishment may ultimately be prescribed by some governing authority or force.

جرم نقض یک قاعده یا قانون است که همراه با مجازاتی است که سرانجام تجویز شده توسط بعضی مراجع صلاحیت دار یا حاکم

 The word crime originates from the Latin "crimen" .

کلمه جرم ریشه لاتین دارد که برگرفته از جنایت است .

originally it meant "charge (in law), guilt, and accusation."

در اصل آن مشترک میان مسئولیت (درحقوق) وتقصیر واتهام است .

Informal relationships and sanctions have been deemed insufficient to create and maintain a desired social order, resulting in formalized systems of social control by the government, or more broadly, the state .

روابط  ودستورات غیر رسمی کافی نیست برای ایجاد وحمایت  نظم اجتماعی مطلوب  ،کنترل بوسیله حکومت ها بطور وسیع تر دولت ها نتیجه رسمی کردن سیستم های اجتماعی است .

 with the institutional and legal machinery at their disposal , agents of the stste are able to compel individuals to conform to  behavioural codes and punish those that do not.

با نهادهاوسیستم های قانونی در دسترس نمایندگان قادرند که اشخاص را مجبور به مطابقت رفتار خود با قانون نمایند و گرنه آنها را

/ 10 نظر / 382 بازدید
محمد

سلام .. جزوه ی تنظیم خانواده (استاد بوستانی) رو توی وبلاگ قرار نمی دید؟

فرهاد

سلام ما يك وبلاگ حقوقي داريم كه فعلا هنوز را نيفتاده .ما در پي گسترش حقوقي هستيم. خوشحال ميشيم شما هم مارو كمك كنيد. اگه ميشه مارو لينك كنيد بعد به ما خبر بديد تا شما رو هم لينك كنيم.لطقا. مارو به عنوان "يادداشتهاي حقوقي" لينك كنيد http://hooghooghdan.mihanblog.com

سجاد

سلام بیدریغ زحمات شماها فقط با تشکر از طریق اینترنت جبران نخواهد شد ولی ما دعا گوییم

ویسپرد

ترجمه متون حقوقی 1 مارتین هانت رو ندارید؟

حقوقدان

سلام فرهنگ حقوقی سه زبانه (انگلیسی-فرانسه-فارسی) منتشر شد، برای آشنایی با جزئیات بیشتر به آدرس وبلاگ مراجعه کنید. [گل]

mohammadreza

بسیار ممنون از زحمات جناب دکتر حیدری. چه دعایی کنمت بهتر از این؟: گریه ات از سر شوق خنده ات از ته دل

تال

سلام.ببخشید متناز چه کتابی است؟

محمداحمدلو

ضمن تقدیروتشکراززحمات شمااگرامکان داره زحمت ترجمه متن Law Made Simple رابکشیدباتشکر

علي توفيق

با سلام عذر خواهم از اينكه چنين چيزي را عرض مي‌كنم. ترجمه‌ها ضعيف است و فقط سعي شده مفهوم انتقال يابد كه در برخي موارد حتي همان هم غلط ارائه شده است. با احترام مجدد

سعید

کلمه یRدر پرونده های کیفری مخفف چ مفهومیست