ایستگاه

به سه چیز تکیه نکن ، غرور ، دروغ وعشق.  

آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد .    

 «  دکتر علی شریعتی »

/ 1 نظر / 53 بازدید
عاطفه علیزاده

ای ول آقای حیدری.دستتون درد نکنه.