سلام

ابتدا تشکر می کنیم از بازدید کنندگان محترمی که با نظرات خود ما را در ادامه راه دلگرم می نمایند .

و تبریک به تمامی دوستانی که امسال موفق به قبولی و ورود به دانشگاه خصوصاً کارشناسی ارشد حفوف خصوصی شده اند .

همچنین تبریک و خیر مقدم به آقایان  حاج محمدرضا کسب ، موسی شریفی و سید حسین حسینی فر(پورشعیب) عزیز  در ورود به رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی پایتخت مقاومت ایران   آبادان